Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat
Nabídka štěňat

S Čechohorákem 

,,Ruku" v ruce po celé republice 

Chovatelská stanice Severozápadní cesta pořádá setkání s výšlapy. Zveme všechny majitelé, příznivce a budoucí majitele


Setkaní u riníka Řeka 

Zveme Vás na setkání spojené se závody, které pořádáme s nekolika dalšími členy klubu pod záštitou SK.

Akce se koná 16-18.4.2021 v kempu Moře u rybníka Řeka.

Více informací najdete FB Český horský pes. Nebo na oficiálních stránkách klubu ČHP.

Jsme chovatelská stanice působíci na Vysočině v Jihlavě a její začátek se datuje od roku 1986.

První plemeno mého chovu byl Novofundlandský pes. Odchoval jsem několik generací s velmi slušným standardem a střídavými úspěchy na výstavách. K tomuto plemeni jsem současně choval i Leonbergera a japonské plemeno Akita Inu.

Nyní se specializuji výhradně na rasu Český horský pes.

K chovu tohoto plemene nás inspirovalo zhlédnutí závodu psích zpřežení „Šediváčkův long“, který se každoročně od roku 1994 jezdí koncem ledna v Orlických horách.

Co definitivně rozhodlo k chovu tohoto plemene? Jak je již psáno výše: Jezdili jsme se s dětmi dívat na závody psích zpřežení do Orlických hor. Mám 3 děti a nejmladší dceři se velmi líbilo, jak se musheři vozí a chtěla, aby jí při „běžkování“ někdo pomáhal. Výběr padl na toto plemeno pro jeho univerzální využití.

Zúčastňuji se s našimi fenamy národních výstav, kde dosahují nejlepších ocenění (viz odkazy Foto a Naše úspěchy).

Naše dovolené se bez nich neobejdou. Jsme akční rodina, takže v zimě hory a lyže, z jara a na podzim jezdíme na kolech, v létě voda a po celý rok navíc pěší turistika.

Naši ČHP jsou chováni u rodinného domku v okrajové části Jihlavy. Denně se s nimi chodí na dlouhou vycházku. V naší rodině funguje i jako výborný rodinný pomocník. Nejstarší syn má těžkou formu DMO (dětská mozková obrna) a je odkázán pouze na invalidní vozík. Díky našim psům se syn dostal i na místa, na která bych ho vlastními silami těžko dostával. Jsou pro něj velmi dobrými společníky i kamarády.

Přesvědčil jsem se, že tato rasa není jen na tahání, ale je opravdu všestranná – jak je uvedeno v popisu jejich standardu.

Dcera začala aktivně závodit foto + články jsou v záložce závody.

Kvalita a zdravotní stav našich fen je doložena učastí a absolvováním nejtěžšího závodu u nás (již zmíňovaného) Šediváčkova longu.

 

Celková charakteristika

Nenáročný, odolný pes takové stavby těla, která umožňuje skloubení síly, rychlosti a vytrvalosti. Dobře osrstěný, bez problémů snáší rozdíly teplot klimatu střední Evropy. Kontrastní strakaté zbarvení umožňuje, že je dobře viditelný při práci v terénu v zimních i letních podmínkách.

Země původu

Česká republika

Upotřebení

Všestranný sportovní a pracovní pes, určený zejména pro horské a podhorské oblasti. Uplatňuje se např. jako pes tažný, pro závody psích zápřahů, záchranářský, lavinový, pastevecký i jako pes hlídací a rodinný společník.

Klasifikace dle FCI

Skupina 2. 2.2. psi dogovití 2.2.2. typ horský Zkouška z výkonu není požadována.

Historie

Plemeno vzniklo v roce 1977 zkřížením kanadského saňového psa z okolí Athabasky - Aljaška (plemeno neregistrované FCI) se slovenským čuvačem (FCI 142) a následným šlechtěním.

1.Celkový zjev

Dlouhosrstý strakatý pes s převislýma ušima, mírně obdélníkového až téměř kvadratického formátu těla, na vyšších nohách, pevné konstituce, bez známek lymfatičnosti nebo hrubosti.

2.Důležité proporce

Délka těla : výška v kohoutku 10 : 9,9 až 10 : 9

Hloubka hrudníku : výška v kohoutku 1 : 2,5

Délka nosního hřbetu : délka hlavy 1 : 2,2 až 1 : 2,4

3.Chování a povaha

Povaha přátelská, sebevědomá.

Temperament živý. Je dobře ovladatelný, schopný všestranného výcviku.

4.Hlava

Úměrná velikosti těla, správného pohlavního výrazu.

4.1. Mozkovna

Poměrně široká, ale její šířka je vždy o něco menší než délka, temeno spíš ploché, nepříliš klenuté. Linie temene a nosního hřbetu jsou divergentní. Stop ....... zřetelný, ale pozvolný.

Obličejová část Nosní houba-černá

Nosní partie  ... jen mírně kratší než lebeční, nepříliš hluboká, tupě zakončená. Nosní hřbet rovný, široký.

Pysky ...... silné, ale přiléhavé, nepřevislé. Koutky tlamy uzavřené. Pigmentace sytá.

Zuby ....... velké, skus pravidelný nůžkový. Přípustný je i klešťový skus. Počet řezáků úplný.

Oči ......... středně velké, oválného tvaru, vodorovně uložené, hnědé až tmavohnědé, mírného výrazu. Okraje očních víček sytě pigmentované.

Uši .......... vysoko a široko od sebe nasazené, se širokým úponem, převislé, trojúhelníkovitého tvaru. Poměrně velké, při natažení dosahují ke koutkům tlamy. Předním okrajem přiléhají ke skráním, zadní okraj, zejména v afektu, odstává.

5.Krk

Středně dlouhý, poměrně silný, dobře osvalený, nesený šikmo přibližně v úhlu 45°. Kůže silná, ale bez laloku. Osrstění velmi husté.

6.Trup

Kohoutek ........ zřetelný.

Hřbet ..... rovný, pevný.

Bedra ..... pevná, svalnatá, krátká.

Záď ......... zaoblená, její nejvyšší bod leží ve stejné výšce jako kohoutek. Může být i lehce přestavěná.

Předhrudí ........ dobře vyvinuté, ale ne přehnané široké.

Hrudník .. oválného průřezu, dlouhý. Spodní linií dosahuje k loktům, ale ne níže.

Břicho .... mírně vtažené.

Ocas ....... nasazený v linii zádě, dosahuje k hlezennímu kloubu. Je bohatě osrstěný. V klidu nesený svisle dolů nebo mírně prohnutý a v pohybu a v afektu srpovitě nad linií hřbetu.

7.Končetiny

7.1. Hrudní končetiny

Rovné a silné, rovnoběžně a středně daleko od sebe postavené.

Lokty ...... směřují přesně dozadu.

Záprstí .... pružné, ale ne měkké.

Tlapky .... oválného tvaru, velké, uzavřené. Prsty silné, klenuté.

7.2. Pánevní končetiny

Silné, dobře osvalené. Při pohledu zezadu rovnoběžné a středně daleko od sebe postavené. Přiměřeně zaúhlené, bez extrémů jedním či druhým směrem.

Nárt ....... silný, krátký, kolmý.

Tlapky .... stejného tvaru jako u hrudních končetin, směřují přesně kupředu. Páté prsty, případně i šesté prsty nejsou vadou.

 1. Pohyb

Prostorný, vytrvalý, bez známek těžkopádnosti.

 1. Kůže

Silná, ale pružná, bez záhybů.

10.Osrstění

10.1. Srst

Dlouhá, délka srsti na hřbetě do 10 cm, na zadní straně stehen a na ocase mírně delší. Je rovná, hustá, uzavřená, v zimě s bohatou podsadou. Břicho je rovněž dobře osrstěné. Na hlavě a předních stranách končetin je srst krátká.

10.2. Zbarvení

Je vždy strakaté – barevné plotny na čistě bílém podkladě. Barva ploten může být libovolná. Hlava je zbarvena celá nebo s bílou lysinou. Plotny na trupu mohou být rozmístěny jakkoliv nepravidelně. Na trupu musí být minimálně jedna malá plotna.

Plášťové zbarvení je méně žádoucí, ale přípustné, pokud je plášť zřetelně přerušen bílou barvou alespoň na krku (límec) nebo na bedrech. Na bílém podkladě se někdy objevuje tečkování, které lze tolerovat, pokud neruší celkový dojem kontrastu ploten a podkladu.

Jestliže je pes po stránce morfologické mimořádně kvalitní, lze nedostatky ve zbarvení tolerovat (pokud se nejedná o vady vylučující) a zadat i nejvyšší tituly.

11.Výška a hmotnost

11.1. Výška v kohoutku psi 60 – 70 cm, feny 56 – 66 cm

11.2. Hmotnost – orientačně psi 30 – 40 kg, feny 26 – 36 kg

12.Vady

Vše, co snižuje všestranné využití psa a co je na překážku jeho dobré pohyblivosti, obratnosti, vytrvalosti a odolnosti. Všechny odchylky od standardu jsou posuzovány jako vada a hodnoceny podle míry jejich vyjádření.

13.Vylučující vady

 • agresivita nebo kousavost z bázlivosti
 • barva nosní houby jiná než černá
 • jiný skus než nůžkový, klešťový nebo těsný klešťový
 • výrazná chudozubost (chybí více než 3 zuby)
 • zcela bílá barva bez barevných znaků
 • jedinci, kteří nemají obě oči umístěny v barevné skvrně
 • jakákoliv anatomická znetvoření nebo známky oslabeného zdraví
 • kryptorchismus
 • DKK 3/3 nebo x/3, 3/x

Bonitační řád Klubu českého horského psa


I. Úvodní ustanovení

1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro
organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene
český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu
chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za
jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek
zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise

1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s
aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve
výjimečném případě, pokud je bonitace organizována mimo akci pořádanou KČHP a druhý
člen chovatelské komise se na bonitaci nemůže dostavit, může jej nahradit přítomný člen
výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise
na nejbližším jednání informovat výbor KČHP.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje
poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe
předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být bonitovaného majitel psa/feny.

III. Bonitovaný jedinec

1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených
nejpozději v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici
(hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna
vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného
přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek
nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k
posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen.
4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.

IV. Bonitace

1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i
další bonitace.
2. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
3. Na žádost zaslanou alespoň 1 měsíc předem poradci chovu je možno uskutečnit
individuální bonitaci. V tomto případě hradí majitel bonitovaného jedince kromě poplatku za
bonitaci také veškeré náklady s bonitací spojené (úhradu za cestovné bonitační komise,
poplatek rozhodčímu apod.).
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bonitační karty, který
podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál
bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v
Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP
6. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = bez vylučujících vad
- nechovný = vylučující vada (vady)
7. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V
takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek
8. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
9. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji své členy o
místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných
příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji
zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP, a to nejpozději 2
týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace

1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k
výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to
doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek.
2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti
bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti
odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 14.9.2013 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn . Případné změny a
doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.

 

Český horský pes (anglicky: Czech mountain dog) je psí plemeno pocházející z Česka, které se začalo šlechtit v 70. letech minulého století. Za základ tohoto plemene byli použiti slovenští čuvači a kříženci několika plemen přivezených z Kanady, kteří byli chováni pro maximální výkon ve spřežení a další plemena.

Historie

Český horský pes vznikl v bývalém Československu křížením slovenského čuvače a kanadského saňového psa. Křížení a šlechtění začalo v 70. letech 20. století. V roce 1984 bylo oznáno jako české národní plemeno. Hlavní záměr křížení byl pes vhodný do místních horských podmínek ale i pes vhodný k mushingu. První vrh štěňat se narodil dne 12.8.1977 v chovatelské stanici Třeboň - Kopeček. Narodilo se sedm štěňat. Největší "boom" zažilo toto plemeno v 90. letech 20. století, kdy byli velice žádaní. Dnes je to oblíbené ale téměř neznámé plemeno i pro Českou veřejnost. Dnes se využívá jako domácí mazlíček a lavinový pes. Zastřešuje je jeden chovatelský klub a to Klub Českého horského psa. Oficiální používaná zkratka je CHP.

Vzhled

V kohoutku měří 62 až 70 cm, fenka 58 až 66 cm. Váží asi 32 až 40 kg a fenka 28 až 36 kg. Má černý nos a středně velké, oválné, hnědé oči, které mu dodávají mírný a příjemný výraz. Má silné pysky, pod kterými se ukrývají velké zuby s pravidelným nůžkovým nebo klešťovým skusem. Velké, trojúhelníkové a převislé uši jsou posazené vysoko a daleko od sebe. Krk je středně dlouhý, silný, svalnatý a bez laloku. Tvar těla je mírně obdélníkový. Hrudník dosahuje k loktům a je dlouhý a oválný. Břicho je mírně vtažené. Bohatě chlupatý ocas má přesně v linii zad. Když je pes v klidu, směřuje ocas dolů. Když se pes rozveselí nebo vzruší, nosí ho nad hřbetem a vypadá jak srp. Hřbet je rovný a pevný. Pohybuje se na rovných, dlouhých a silných nohách s velkými oválnými tlapami. ČHP má asi 10 cm dlouhou, hustou, rovnou, tvrdší, strakatou srst bílé barvy s hnědými nebo černými skvrnami.Srst je na hlavě a na předních stranách nohou kratší, na zimu zarůstá bohatou podsadou. Hlava je zbarvená celá nebo má bílou lysinu. Skvrny na těle jsou rozmístěny nepravidelně.

Vlastnosti

Všestranný sportovní a pracovní pes, určený do hor. Je příjemný, přátelský, sebevědomý a živý. Není agresivní. Poměrně snadno se vycvičí. Má rád jak děti, tak ostatní zvířata a psy. Je vhodný pro využití jako záchranář, pastevec, hlídač, aj. Není příliš dominantní. Je hravý a aktivní. K cizím se chová odtažitě, ale po čase si je oblíbí. Je to i dobrý hlídač a na každého nevítaného hosta může reagovat i agresivně v zájmu obrany rodiny. ČHP se dožívá kolem 11 - 12 let..